Cyfrowe i zrównoważone innowacje w usługach sektora kultury i sektora kreatywnego

Sektor kultury i sektor kreatywny (CCS) ucierpiał na skutek pandemii. Potrzebne są trwałe, adaptowalne i zrównoważone rozwiązania, aby poradzić sobie a niekorzystnymi, spowodowanymi przez COVID-19, zmianami społecznymi w tych sektorach.

Partnerstwo instytucji z czterech krajów rozpoczęło współpracę mającą na celu opracowanie internetowego szkolenia oraz zestawu narzędzi, do rozwijania innowacyjnego myślenia i projektowania nowatorskich usług (service design) w tym sektorze. Aktualnie jesteśmy na etapie badań prowadzonych we wszystkich krajach partnerstwa. Jego wyniki omówiliśmy w minionym tygodniu podczas spotkania on-line. Kolejnym krokiem będą wywiady i ankieta mające doprecyzować preferencje dotyczące planowanego kursu.

Wkrótce szczegóły!