Konferencja “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Adresaci Konferencji: Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego oraz sami migranci; Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami; Nauczyciele uczący […]

Newsletter 3 – co nowego w projekcie Hi-Globe?

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu Hi-Globe mającego na celu zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji. Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, […]

Sztuka z wykorzystaniem recyklingu sposobem na biznes?

Sztuka z wykorzystaniem recyklingu sposobem na biznes? Brzmi dobrze, ale jak to zrobić? To pomysł nad którym pracuje międzynarodowe partnerstwo projektu Erasmus+. Przeczytaj więcej o tym pomyśle w najnowszym newsletterze, pełnym inspiracji wynikających z pierwszych zakończonych działań w projekcie. Milej lektury: RecyclART – Newsletter 1_PL  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora […]

Pokolenie migrantów 1.5 a drugie pokolenie migrantów

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu 2GEM mającego na celu doskonalenie umiejętności migrantów 1.5 i drugiego pokolenia poprzez wykorzystanie ich wyjątkowych walorów kulturowych, aby skutecznie pełnili rolę łącznika kulturowego między społecznością migrantów a społeczeństwem lokalnym. Termin „1.5 pokolenie” odnosi się do osób, które przybyły do nowego kraju w czasie ich młodości. To pokolenie jest specyficzną grupą, która przywożąc ze sobą […]

UNICULTURE: LOGISTYKA SUKCESU – SUKCES LOGISTYKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-dydaktycznej na temat wsparcia pracy akademickiej w środowisku wielokulturowym UNICULTURE: LOGISTYKA SUKCESU – SUKCES LOGISTYKI która odbędzie się 1 grudnia 2021 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Konferencja adresowana jest do kadry akademickiej, pracującej na co dzień w zróżnicowanym, międzykulturowym środowisku oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wielokulturowości, w szczególności w ujęciu środowiska szkolnictwa wyższego. Zapisu można dokonać […]

Wellness in education? Możliwe i bardzo potrzebne!

Jak zapewniać środowisko sprzyjające osiągnięciu dobrostanu w procesie edukacji❓ Nad tym zagadnieniem pracuje międzynarodowe partnerstwo Wellness2 Project, w ramach którego, w październiku odbyło się pięciodniowe szkolenie trenerów osób dorosłych. Każdy dzień prowadzony był przez inną instytucję partnerską Eesti Vabaharidusliit, Fundację FRAME, Enoros Consulting Ltd, PRISM Impresa Sociale, Promimpresa. Część szkolenia odbywała się również on-line, dzięki Ecq Sofia. Fundacja Frame przygotowała […]

Spotkanie partnerskie RecyclArt w Łodzi

25-26 października gościliśmy w Łodzi partnerów projektu „Recyclartproject – kreatywny recykling dla dobra środowiska”. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób dorosłych w zakresie recyklingu, z wykorzystaniem kreatywnego projektowania. Z powodu pandemii nie wszystkim partnerom udało się dotrzeć osobiście, dlatego spotkanie miało formułę hybrydową. Dzięki wirtualnej obecności pozostałych partnerów, mogliśmy wspólnie pracować i zaplanować kolejne działania. W spotkaniu […]

F2F2D spotkanie partnerskie wreszcie w realu

Face-to-Face-to-Distance and back – Jak szybko i skutecznie zmieniać formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online?     W połowie września br. partnerstwo projektu F2F2D spotkało się, aby omówić postęp prac i zaplanować kolejne kroki w projekcie. Spotkanie stanowiło niecodzienne wydarzenie, ponieważ od momentu rozpoczęcia projektu w grudniu 2020r. była to pierwsza okazja, aby większość partnerów spotkała się w przestrzeni realniej, […]

Fokus RecyclArt

Za nami spotkanie fokusowe „RecyklART: kreatywny recykling dla dobra środowiska”, które 17 sierpnia 2021r zorganizowaliśmy w ramach projektu Erasmus+ o tym samym tytule. W kameralnym gronie rozmawialiśmy na temat wykorzystania odpadów do tworzenia designu i sztuki. Wakacyjna aura sprzyjała dyskusji!. Bardzo dziękujemy uczestnikom za owocne spotkanie i już nie możemy doczekać się kolejnych, wspólnych działań 🙂 Wkrótce kolejne aktywności! Dołącz […]