UNICULTURE newsletter 1

Zapraszamy do lektury pierwszego newslettera projektu UNICULTURE! Pracujesz w środowisku wielokulturowym, gdzie spotykają się różne kultury (ICC)? Uczysz studentów z różnych środowisk kulturowych i grup etnicznych? Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy pedagogicznej w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku edukacyjnym?

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE WHATtoDOif ZA NAMI!

W dniach 16-17 października 2019 r. w Brnie, historycznej stolicy Moraw, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Jego celem było omówienie założeń projektu, zaangażowania grup docelowych, zaplanowanie najbliższych działań, doprecyzowanie roli partnerów i analiza wyników ewaluacji, tak aby wszyscy partnerzy mieli wspólne zrozumienie projektu. Serdecznie podziękowania dla organizacji goszczącej, Spolek […]